Tidig språkstimulering Pedagogers arbete med barn i förskolan och i de tidiga skolåren Med fokus på läs och skrivinlärning

DSpace Repository

Tidig språkstimulering Pedagogers arbete med barn i förskolan och i de tidiga skolåren Med fokus på läs och skrivinlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tidig språkstimulering Pedagogers arbete med barn i förskolan och i de tidiga skolåren Med fokus på läs och skrivinlärning
Author Frostander, Anne
Date 2008
Swedish abstract
I denna studie undersöktes pedagogers arbete med barns/elevers språkutveckling i förskolan och skolan. Jag undersökte också om pedagoger har stöd av specialpedagoger i arbetet med dom språksvaga barnen/elever och om miljön kan vara språkutvecklande för alla barn/elever. Sex pedagoger har blivit intervjuade, tre från förskolan och tre från skolan. För att samla data till undersökningen använde jag mig av öppna intervjufrågor. Resultatet visar på att pedagoger är medvetna om barns språkutveckling, men har dålig kunskap om hur de ska kunna stödja de barn som behöver extra stimulans för att får en bättre språkutveckling. De pedagoger som har tillgång till specialpedagog känner att de får stöd av denna för att kunna arbeta med språkförsenade barn. Om barnet är knutet till en logoped kan pedagogerna oftast få tips om hur de ska arbeta med barnet i förskolan. Miljön kan ha väldigt stor betydelse för språklig stimulans. Både hur den utformas och vad som finns tillgängligt i den. Den kan skapa fler mötesplatser där barn och vuxna träffas i mindre grupper som ger alla en större möjlighet till fler språkutvecklande samtal under dagen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Språkförsening
språklig medvetenhet
språkmiljö
språkstörning
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/6783 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics