Är detta en lärare? Läraren som ledare och auktoritet från det moderna till det postmoderna samhället

DSpace Repository

Är detta en lärare? Läraren som ledare och auktoritet från det moderna till det postmoderna samhället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är detta en lärare? Läraren som ledare och auktoritet från det moderna till det postmoderna samhället
Author Andersson, Peter
Date 2008
Swedish abstract
En studie i föreställningen om läraren som ledare och auktoritet ur ett historiskt perspektiv. Analyser av lärarrollen i historiska nedslag från 1860-talets folkskola via den svenska skolan mot bakgrund av andra världskriget till dagens skoldebatt relateras till teorier om modernitet och postmodernitet. Syftet är att belysa hur talet om auktoritet och ledarskap har förändrats och hur denna debatt passar in i samtidens diskussion om ett postmodernt lärande. Har lärarrollen förändrats tillräckligt för att passa in i dessa teorier? En hermeneutisk tolkning av olika texter i respektive tidsperiod som kan sägas representera röster från verksam skolpersonal samt vetenskapliga idéer om lärarrollen leder fram till en diskussion kring lärarrollens behov av en förändring om en postmodern skola ska kunna bli en realitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärarroll
auktoritet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics