Pedagogik och framtid för landsbygdens skolor

DSpace Repository

Pedagogik och framtid för landsbygdens skolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogik och framtid för landsbygdens skolor
Author Johnsson, Marlene
Date 2008
Swedish abstract
I dagsläget läggs många skolor på landsbygden ner. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare på dessa skolor ser på framtiden för sin skola. I studien finns lärares reflektioner över hur det pedagogiska arbetet särskiljer sig på en landsbygdsskola. De reflekterar även över i vilken utsträckning åldersblandad undervisning kan vara en möjlighet för skolor att fortsätta bedriva verksamheten. Den största orsaken till att skolor läggs ner är att elevantalet har sjunkit och kommunerna behöver tänka ekonomiskt. Dessutom måste skollagen att ”utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet” (URL 6, 2008) uppfyllas oavsett om det är en stor eller liten skola. Lärarna i studien anser att det är mycket viktigt att bevara skolorna på landsbygden för att få trygga elever och för att kunna behålla en levande landsbygd. Åldersblandade klasser är på mindre skolor nödvändigt, lärarna som arbetar med undervisningsmetoden ser många fördelar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject byskolor
elevbrist
landsbygd
nedläggningar
åldersblandat
Handle http://hdl.handle.net/2043/6787 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics