Genuskonstruktion i läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet

DSpace Repository

Genuskonstruktion i läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genuskonstruktion i läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet
Author Ungh, Sebastian
Date 2008
Swedish abstract
Syftet är att undersöka tre läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet för att se hur manliga och kvinnliga författare beskrivs i dessa och hur genus därmed konstrueras. Arbetet är upplagt som en kvalitativ textanalys, med några inslag av kvantitativ analys. Studien undersöker vilka egenskaper som lyfts fram hos författarna och huruvida dessa skiljer sig mellan de manliga och de kvinnliga författarna. Till grund för studien ligger genusteori som diskuterar manliga och kvinnliga schabloner och den kvinnliga underordningen i samhället. Undersökningen visar hur män och kvinnor behandlas på olika sätt av läroböckerna och att den kvinnliga underordningen återspeglas i texterna, som vid tillfällen förminskar kvinnliga författarskap. I läroböckerna återfinns dock inga författarporträtt som helt och hållet uppfyller varken den manliga eller den kvinnliga schablonbilden. Författarna beskrivs på sätt som kombinerar egenskaper som uppfattas som typiskt manliga och egenskaper som uppfattas som typiskt kvinnliga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Genuskonstruktion
Läroböcker
Litteraturhistoria
Svenska
Handle http://hdl.handle.net/2043/6809 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics