MTI - En metod för att främja koncentrationsförmågan

DSpace Repository

MTI - En metod för att främja koncentrationsförmågan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title MTI - En metod för att främja koncentrationsförmågan
Author Reardon, Cecilia
Date 2008
Swedish abstract
Vad är MTI? Hur påverkar motoriska rörelser koncentrationsförmågan hos barn? ”Sitter du nu och dagdrömmer igen? Spring inte omkring! Sitt still och lyssna på vad jag säger.” Detta fenomen kan tyckas vara ett normalt beteende för barn i klassrummet. Men observerar man barnet individuellt kan man se att det finns underliggande problem med både motoriken och koncentrationen. Barns reflexer, sinnen, mognad, stimulans och självförtroende tillsammans med motoriska rörelser så som finmotorik och grovmotorik går hand i hand med inlärning hos barn. MTI, Motorik Tränar Inlärning, är en metod för föräldrar och pedagoger som hjälper barnen med deras motoriska rörelser och som främjar koncentrationen i klassrummet. Syftet med studien är att ta reda på vilken betydelse metoden MTI har för främjandet av barns koncentrationsförmåga. Studien visar hur man utövar MTI med alla de yngre barnen i skolan och hur man sedan i de äldre åldrarna koncentrerar metoden på de barn med koncentrationssvårigheter som orsakas av motorisk nedsatthet. Undersökningen genomförs kvalitativt genom intervjuer med sju pedagoger. Tidigare forskning har visat ett samband mellan motorik och inlärning samt koncentration. Resultatet visar MTI betydelse för barns självförtroende, hur den främjar deras koncentrationsförmåga och hur metoden har varit ett hjälpmedel. Resultatet har dock visat att det är svårt för pedagogerna att precisera om enbart MTI träningen har förbättrat koncentrationen hos barnen eller om träningen tillsammans med specialundervisningen har hjälpt till. Genom att fördjupa mig i metoden MTI har jag möjlighet att använda mig av metoden i mitt arbete som pedagog för att stödja barn i deras utveckling, i att inhämta ämneskunskaper och i sitt sociala mognande. Med hjälp av min forskning vill jag också kunna utveckla en progessionsplan för att förmedla till skolledning och andra pedagoger att metoden MTI går att använda inom hela barnomsorgen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject MTI
koncentrationssvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/6812 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics