Infärgning på gymnasiets omvårdnadsprogram

DSpace Repository

Infärgning på gymnasiets omvårdnadsprogram

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Infärgning på gymnasiets omvårdnadsprogram
Author Andersson, Kerstin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete har varit att försöka få fram en användbar modell för infärgning mellan kärnämnet svenska och karaktärsämnet medicinsk grundkurs i gymnasiets omvårdnadsprogram. För att kunna göra detta har jag gjort kvalitativa intervjuer med pedagoger på berörd skola för att se om de kan se möjligheter att införa infärgning i undervisningen. I analysen har jag använt mig av SWOT1 analys (SWOT= strengths, weaknesses, opportunities, threats), som mäter fenomenen styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dessa fenomen har satts in i fyra olika perspektiv nämligen elevens, pedagogens, organisationens samt ur didaktiskt perspektiv. Resultatet i undersökningen visar att pedagogerna som intervjuats ställer sig mycket positiv till infärgning i undervisningen. Med hjälp av de möjligheter och hinder pedagogerna påtalat i intervjun, blir min slutprodukt en modell för infärgning i svenska och medicinsk grund på gymnasiet. Ämnesordsregister: Infärgning, karaktärsämne, kärnämne, medicinsk grundkurs, svenska, ämnesintegrering.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject infärgning
karaktärsämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/6819 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics