Formella lösningsmetoder av lineära ekvationer - Nödvändig kunskap eller ett överteoretiserat hinder i matematikundervisningen?

DSpace Repository

Formella lösningsmetoder av lineära ekvationer - Nödvändig kunskap eller ett överteoretiserat hinder i matematikundervisningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Formella lösningsmetoder av lineära ekvationer - Nödvändig kunskap eller ett överteoretiserat hinder i matematikundervisningen?
Author Simon, Robert
Date 2008
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker vilka lösningsmetoder elever på yrkesförberedande program använder sig av när de löser lineära ekvationer efter det att A-kursen i matematik avslutats. En viktig fråga har varit att se huruvida elever har tillägnat sig de formella lösningsmetoderna som traditionellt har betonats i undervisningen. Ämnet är relevant eftersom det inom forskningen finns vissa bevis för att många elever betraktar algebra som en mekanisk regelföljande aktivitet utan mening, och att det dessutom är vanligt att elever på framförallt yrkesförberedande program saknar grundläggande baskunskaper i matematik. Ämnet har undersökts med hjälp av ett skriftligt test till gymnasieelever med efterföljande intervjuer. Resultatet visar att de flesta eleverna i studien främst använder sig av informella metoder, och att de formella metoderna i kontrast har lett till ett antal missuppfattningar. Det innebär att det finns anledning att finna nya vägar att introducera ekvationer till elever om det är ett ämne som ska ingå i undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject algebra
ekvationer
formell matematik
lösningsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/6821 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics