Varför väljer elever transportprogrammet?

DSpace Repository

Varför väljer elever transportprogrammet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Varför väljer elever transportprogrammet?
Author Shaqiri, Bujar
Date 2008
Swedish abstract
Enligt tidigare studier från (skolverket) har man konstaterat att var tredje elev på fordons/transportprogrammet inte får något slutbetyg med grundläggande behörigheter. Varför är det så? Är det skolans fel, eller är det eleverna som är dåligt motiverade? Jag vill därför försöka ta reda på varför elever väljer transportprogrammet. Vidare vill jag ta reda på varför det är så få flickor som söker till transportprogrammet. Jag har använt mig av två undersökningsmetoder som jag tycker kompletterar varandra väldigt bra, och som är mest kvalitativa för just min undersökning. Det är enkätmetoden och intervjumetoden. Målgruppen för undersökningen är gymnasieelever elever som studerar på ett transportprogram. Resultatet visar att även om flertalet elever väljer transportprogrammet av intresse, så finns det även de elever som väljer transportprogrammet av andra skäl. 15 % av eleverna hade valt utbildningen av andra skäl. Gratis körkort, lätt program, och att man endast ville gå ut gymnasiet är några av motiven till varför man väljer transportprogrammet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Transportprogrammet.
Studieavbrott. Könsfördelning.
Handle http://hdl.handle.net/2043/6833 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics