Skolutveckling En fallstudie: jämförelser mellan teori och praktik

DSpace Repository

Skolutveckling En fallstudie: jämförelser mellan teori och praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolutveckling En fallstudie: jämförelser mellan teori och praktik
Author Renman, Linda
Date 2008
Swedish abstract
Renman Linda (2008). Skolutveckling En fallstudie: jämförelser mellan teori och praktik. School development: A case study: Comparing theory an practice. Skolutveckling och ledarskap, lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med denna studie har främst varit att tydliggöra mötet mellan teori och praktik i ett skolutvecklingsprojekt. Allt skolutvecklingsarbete är en komplicerad process om kräver mycket av inblandade parter. Jag har gjort en fallstudie där jag har kunnat jämföra teori och praktik då skolan i min studie introducerar ett nytt arbetssätt strukturellt kooperativt lärande. Genom att skapa en modell för skolutveckling utifrån litteratur har jag kunnat göra direkta jämförelser till den aktuella skolan. Med hjälp av triangulering har jag kunnat se till observationer som jag gjort på skolan, en enkätundersökning samt dokument gällande skolutvecklingsteorier och funnit att teori och praktik, både gällande resonemang i litteraturen samt hinder och incitament, till stor del överensstämmer i detta specifika fall.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Skolutveckling
Klassrumsmanagement
kooperativt lärande
reflektion
reflektion
observationer
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/6851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics