Dokumentation och kommunikationssystem vid APU

DSpace Repository

Dokumentation och kommunikationssystem vid APU

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dokumentation och kommunikationssystem vid APU
Author Ernström, Glenn
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att identifiera de problem som upplevs vid kommunikation och uppföljning under APU bland handledare, lärare och elever. Utifrån resultatet av examensarbetet försöka skapa rutiner och verktyg för att kvalitetsförbättra samverkan mellan skola och företagens handledare vid dokumentering/uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under APU. Samverkan mellan skola och näringsliv är ett av de viktigaste instrumenten på de yrkesinriktade programmen för att eleverna skall få en kvalitativ utbildning med möjlighet att reflektera och överföra sina vunna skolkunskaper till yrkeskunskaper på en till programmet kopplad APU. Då utvecklingen inom industrin rusar fram och pressen på företagen ökar för att bli mer effektiva, ser vi idag att tid och ekonomi är en faktor som ställer till stora bekymmer för att kunna upprätthålla god kvalité på kommunikation och dokumentation under APU. Detta är inte minst viktigt för att utveckla samverkan men också för att elevanpassa utbildningen och tillhörande APU i så stor utsträckning som möjligt. Forskning som är gjord på detta område påvisar även svårigheter vid betygsättning av de kurser som är förlagda till APU. För att identifiera de upplevda problemen vid APU, så skickade jag ut frågeformulär till företag och kollegor och senare även kvalitativa intervjuer av elever. Resultaten visar att skolan måste utveckla utbildningen av handledare där det konkretiseras vad kursplaner och kursmål innehåller och vad som förväntas att eleven skall ha gjort under sin APU. För att kunna säkerställa att betygsättningen skall bli rättvisande skall kriterierna för dessa tydligare belysas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject APU
Bedömning
Dokumentation
Handledare
Kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/6853 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics