Decreased gum bleeding and reduced gingivitis by the probiotic Lactobacillus reuteri

DSpace Repository

Decreased gum bleeding and reduced gingivitis by the probiotic Lactobacillus reuteri

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Decreased gum bleeding and reduced gingivitis by the probiotic Lactobacillus reuteri
Author Sinkiewicz, Gabriela ; Krasse, Per ; Carlsson, Birgitta ; Dahl, Carina ; Paulsson, Annette ; Nilsson, Åsa
Date 2006
English abstract
The primary aim of this study was to assess if the probiotic Lactobacillus reuteri could be effective in the treatment of gingivitis and further to evaluate the influence of the probiotic on plaque and the lactobacilli population in the saliva. A randomised, placebo-controlled, double blind study was performed over 2 weeks. Fifty-nine petients with moderate to severe gingivitis were included and given one of two different Lactobacillus reuteri formulations (LR-1 or LR-2) at a dose of 2E+08 CFU per day, or a corresponding placebo. At baseline (day 0) gingival index and plaque index were measured on two surfaces and saliva for lactobacilli determination was collected. The patients were instructed how to brush and floss efficiently and study treatment was started. The patients returned on day 14 for final assessment of gingivitis and plaque and saliva was collected. 20 patients were randomised to LR-1, 21 to LR-2 and 18 to placebo. Gingival index fell significantly in all 3 groups (p<0.0001). LR-1, but not LR-2 improved more than placebo (p<0.0001). Plaque index fell significantly in LR-1 (p<0.05) and in LR-2 (p<0.01) between day 0 and day 14 but there was no significant change in the placebo group. At day 14, 65% of the patients in LR-1 were colonised with Lactobacillus reuteri and 95% in the LR-2 group. Lactobacillus reuteri was efficacious in reducing both gingivitis and plaque in patients with moderate to severe gingivitis.
Swedish abstract
Avsikten med studien var att undersöka om dagligt användande av ett probiotiskt kosttillskott innehållande Lactobacillus reuteri kunde ge positiva effekter på patienter med måttlig eller svår gingivit. I försöket testades placebotuggummi mot 2 olika L. reuteri formuleringar (LR-1 och LR-2) innehållande 100 miljoner laktobaciller per tuggummi. Tuggummi togs 2 gånger per gång, på morgonen och på kvällen efter tandborstning. Studien var dubbelblind, randomiserad och löpte över 2 veckor. Totalt deltog 59 patienter. Två tandytor på varje patient utvaldes och gingival index och plack index mättes för varje yta, både startdagen och efter 2 veckor. För att minimera risken för observatörsberoende bedömning av index utfördes alla bedömningar på en och samma dag av en enda observatör, både vid start och avslut. Tandytorna fotograferades också för att ge ytterligare konsistens i bedömningen. Efter bedömning av index, rengjordes samtliga tandytor och patienterna instruerades av tandhygienist om korrekt tandborstning och behovet av dagligt användande av tandtråd. Salivprover togs både före och efter test behandling för att avgöra skillnader i laktobacillpopulationen över tiden. 20 patienter rendomiserades till LR-1, 21 till LR-2 och 18 till placebo. Gingival index förbättrades signifikant i samtliga grupper över de 14 dagarna. LR-1 formuleringen var dessutom signifikant överlägsen placebo. Plackindex var också signifikant förbättrat över tiden i de båda reuteri-grupperna- LR-1 koloniserades i 65% av patienterna och LR-2 i 95%.
Publisher Edita Västra Aros AB
Host/Issue Swedish Dental Journal;2
Volume 30
ISSN 0347-9994
Pages 6
Page 55-60
Language eng (iso)
Subject Gingivitis
Lactobacillus reuteri
probiotics
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/6857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics