Studie- och yrkesvägledarna efter avslutad examen

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledarna efter avslutad examen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledarna efter avslutad examen
Author Wilthorn, René ; Jakubowski, Piotr
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med undersökningen är att med hjälp av en mindre grupp vägledare från komvux, försäkringskassan och AF, ta reda på hur de upplever sin yrkesroll i vägledningssammanhang. Vi är också intresserade av hur dessa vägledares samverkan är med andra myndigheter. Metoden vi har använt oss av är kvalitativ intervju med hjälp av en intervjuguide. Vi valde vägledare från olika områden för att få variation av informanternas berättelse av samma verklighet. Vårt resultat i vår studie visar att de flesta av informanterna har samarbete med olika professioner, ett fåtal har vid några tillfällen samarbetat med någon myndighet. De flesta av informanterna menar att de kan medverka och påverka i sin profession till att erbjuda olika typer av tjänster mot sina kunder. Alla informanterna anser att vägledning är att kunna hjälpa individer, öka valmöjligheterna och ta fram kvalitéerna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject vägledning
arbetssätt
medverlan
samverkan
social isolering
utanförskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/6868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics