Energieffektivisering och dess påverkan på inomhusmiljön - En fallstudie av en kontorsbyggnad

DSpace Repository

Energieffektivisering och dess påverkan på inomhusmiljön - En fallstudie av en kontorsbyggnad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Energieffektivisering och dess påverkan på inomhusmiljön - En fallstudie av en kontorsbyggnad
Author Sandgren, Stefan
Date 2008
English abstract
Title: Energy efficiency improvement and its impact on the indoor climate – A case study of an office building Purpose: The purpose is to examine and investigate the results of energy efficiency improvement in an existing office building and to find out how the working staff experience the indoor climate Background: A building, named LU1, at the University of Umeå has been through a series of energy efficiency measures as the building was renovated. A new presence- and pressure controlled air treatment system that adjusts all the way down to a room level has been installed as well as a series of automatic control functions. A series of other measures have also been taken. Method: Measurements have been made as well as a poll amongst the working staff. Conclusion: The specific energy use for heating, cooling and electricity used for building purposes is about 52 kWh/m2/year after the energy efficient measures were carried out, which compares to 126 kWh/m2/year which was the average for 123 office buildings in a study carried out by Energimyndigheten. The results from both the measurements and the poll however indicates that the indoors climate is very satisfactory after the measures carried out. All rules and regulations have been met for the indoors climate in LU1 and the results from the poll demonstrate that the working staff is very satisfied. The only aspect that indicates any dissatisfaction regards the conference rooms.
Swedish abstract
Titel: Energieffektivisering och dess påverkan på inomhusmiljön – en fallstudie av en kontorsbyggnad. Syfte: Syftet är att undersöka och utreda resultatet av en energieffektivisering i en befintlig kontorsbyggnad samt att ta reda på hur brukarna upplever inomhusmiljön. Bakgrund: En byggnad, benämnd LU1, på Umeå universitet har i samband med en renovering genomgått en rad energieffektiviserande åtgärder. Ett nytt närvaro- och tryckstyrt luftbehandlingssystem som regleras ända ned på rumsnivå har installerats, en rad styr- och reglertekniska funktioner har implementerats men även en rad andra övriga åtgärder har vidtagits. Metod: Diverse mätningar har utförts i byggnaden tillsammans med en enkätundersökning med brukarna. Slutsats: Den specifika energianvändningen för uppvärmning, kyla och fastighetsel är efter energieffektiviseringen cirka 52 kWh/m2/år vilket går att jämföra med 126 kWh/m2/år som var genomsnittet för 123 kontorsbyggnader i en studie utförd av energimyndigheten. Resultat från både mätningar och enkätundersökning visar på att inomhusmiljön är mycket bra efter de åtgärder som utförts. Samtliga bestämmelser och krav har uppfyllts för inomhusmiljön i LU1 och enkätresultaten visar på mycket nöjda brukare. Den enda punkt där ett missnöje visas gäller sammanträdesrummen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Energieffektivisering
Inomhusmiljö
Inomhusklimat
Fastighetsvetenskap
Miljö
Energi
Fastigheter
Energianvändning
Luftbehandling
Ventilation
Installationsteknik
Behovsstyrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6886 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics