Socialt ansvar och socialt kapital - Idrottens nya utmaningar

DSpace Repository

Socialt ansvar och socialt kapital - Idrottens nya utmaningar

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Socialt ansvar och socialt kapital - Idrottens nya utmaningar
Author Persson, H. Thomas R.
Date 2007
Swedish abstract
Genom att titta på CSR som en poteniell reaktion till en pågående förändring av dansk idrottspolicy, och därmed öppna upp till en ny debatt inom europeisk sport och idrottsforskning bidrar denna artikel till att fylla ett vakuum inom europeisk idrottslitteratur. Genom att dessutom visa korrelationen mellan CSR och socialt kapital ämnar den att medverka till ökad kunskap bland dem som utformar idrottspolicy, inom både idrottsförbund och på den politiska arenan.
Link http://www.idrottsforum.org/articles/persson/perss... (external link to publication)
Publisher Idrottsforum.org
Host/Issue Idrottsforum.org;2007-12-12
ISSN 1652-7224
Pages 14
Language swe (iso)
Subject Idrott
Idrottsförbund
Corporate Social Responsibility
Socialt Kapital
Danmark
Humanities/Social Sciences
Idrottsvetenskap
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology
Handle http://hdl.handle.net/2043/6902 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics