Varför gör elever på gymnasiet omval?

DSpace Repository

Varför gör elever på gymnasiet omval?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför gör elever på gymnasiet omval?
Author Bernhardsson, Frida ; Lagemyr, Kerstin
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte är att undersöka vad det är som gör att elever på gymnasiet idag ångrar sitt gymnasieval samt ta reda på elevernas uppfattning om de eventuella vägledningssamtal de haft inför gymnasiet med sin studie- och yrkesvägledare. Med vår undersökning hoppas vi att i vår kommande profession som studie- och yrkesvägledare kunna vägleda eleverna till ett så tillfredsställande gymnasieprogram som möjligt detta för att felvalen ska minska. Minskas omvalen minskas de merarbeten som tillkommer för elev samt skolans personal. Utifrån våra sex intervjuer fick vi fram att en av de främsta orsakerna enligt eleverna till att de på gymnasiet gör omval är att de i efterhand känner att de fått för lite information om det program de valde att gå vilket gjorde att de blev besvikna när de kom till sitt program och insåg vad de egentligen skulle läsa. En annan orsak till att eleverna ångrar sitt gymnasieval är att samtliga efter det att de gjort sitt gymnasieval kände att de intressen de valt efter inte är samma intressen som de egentligen ville skulle styra valet. Vårt resultat har vi analyserat med hjälp av teoretiker som Max Weber, J.L Holland och Leon Festinger, vi tog även hjälp av fyrstegsmodellen. Vi ansåg efter de intervjuer vi haft med eleverna att deras vägledningssamtal verkade ha en hel del brister då de exempelvis aldrig blivit ifrågasatta i sina val. Vi blev däremot positivt överraskade över att alla våra intervjupersoner uppgav att de anser att det är viktigt att man har bra självkännedom för att kunna göra ett bra underbyggt val. Vi anser samt fått stöd av vårt resultat att om man ska kunna minska antalen omval är det viktigt att lära känna sig själv. Lär man känna sig själv faller livets pusselbitar sakta men säkert på rätt plats.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject omval
elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/6917 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics