Temavecka eller det som ersätter praktisk arbetslivsorientering

DSpace Repository

Temavecka eller det som ersätter praktisk arbetslivsorientering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Temavecka eller det som ersätter praktisk arbetslivsorientering
Author Pllana, Ajtene ; Eriksson, Ingela
Date 2008
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka om temaveckan i Varberg eller det som ersatt PRAO – verksamheten uppfyller mål och riktlinjer i Lpo 94, vad gäller elevernas kunskaper om arbetsliv och dess samverkan med närsamhället i övrigt, samt vidare möjligheter till utbildning. I vår forskning har vi använt oss av en kvantitativ ansats och gjort en undersökning med 64 elever i årskurs 9 samt representanter för skolpersonal. Vi har även gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat förvaltningschefen på barn- och utbildningsnämnden i Varberg. Vårt resultat visar att temaveckan eller det som ersätter praon uppfyller mål och riktlinjer för elevernas arbetslivskunskaper genom studiebesök, besök från näringslivet och genom besök på gymnasieskola. Majoriteten av eleverna upplever att temaveckan bidrar till ökade kunskaper om arbetsliv och utbildning genom erfarenheter utanför skolan. Något som eleverna upplever att de lär sig genom temaveckan är att arbetslivet bidrar till ökat självkännedom och att det är berikande information för framtiden. Att var ute på studiebesök bidrog till att de fick inblick och kunskap om olika yrken. Resultatet visar även att temaveckan inte hjälper majoriteten av eleverna att bli säkrare i deras kommande val till gymnasiet. Skolpersonalen upplever att temaveckan bidrar till elevernas kunskaper om arbetsliv och utbildning, men att den inte uppfyller alla mål och riktlinjer enligt Lpo94. De uttrycker att eleverna behöver både temaveckan och praon för att utvecklas, men att temaveckan ändå är ett bra alternativ.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject temavecka
studiebesök
Handle http://hdl.handle.net/2043/6919 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics