Studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling mot en global arbetsmarknad - en studie på grundskolor och gymnasieskolor

DSpace Repository

Studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling mot en global arbetsmarknad - en studie på grundskolor och gymnasieskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Studie- och yrkesvägledares kompetensutveckling mot en global arbetsmarknad - en studie på grundskolor och gymnasieskolor
Author Gustafsson Hogan, Heléne ; Rumander, Lena
Date 2008
Swedish abstract
De snabba förändringarna på den globala arbetsmarknaden har medfört att mycket fokus har riktats mot studie- och yrkesvägledningens roll. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur en mindre grupp studie- och yrkesvägledare kompetensutvecklar sig för att vara ett stöd i skolans arbete att förbereda elever i grundskola och gymnasieskola för en globaliserad arbetsmarknad. Vi vill samtidigt undersöka några elevers förståelse av och framtida tankar om en global arbetsmarknad. Vid genomförandet av denna undersökning har vi använt oss av enskilda, kvalitativa intervjuer med sex studie- och yrkesvägledare, verksamma på olika skolor i Skåne. Dessutom har vi gjort en fokusgruppintervju med fem elever på grundskolor och gymnasieskolor i Skåne. Vårt resultat visar att skolan inte hörsammar utredningar och föreslagna åtgärder om arbetet med studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse mot en global arbetsmarknad. Detta medför att studie- och yrkesvägledarna inte är medvetna om vilka kompetenskrav som ställs på dem och därmed sker inte någon kompetensutveckling mot den globala arbetsmarknaden. Ämnet tycks inte lyftas tillräckligt mycket i skolan eftersom eleverna inte har någon kännedom om den globaliserade arbetsmarknaden, och det man inte känner till frågar man inte om.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject global arbetsmarknad
grundskola
gymnasieskola
kompetensutveckling
livslångt lärande
studie- och yrkesvägledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/6920 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics