Tre kunskapsområde i matematik

DSpace Repository

Tre kunskapsområde i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tre kunskapsområde i matematik
Author Ghasedi, Maryam
Date 2007
Swedish abstract
Detta examensarbete har som syfte att studera progressionen i följande läroböcker; (a) Lilla Mattestegen första till sjätte boken (Jakobson och Marand, 2005a-f) och (b) Mattestegen (Backström och Rosenlund, 2003a-d), inom tre kunskapsområden; problemlösning, taluppfattning och rumsuppfattning. Genom att utgå från de mål som skolverket har satt upp för åk 5 och de teoretiska förkunskaper inom de tre kunskapsområden, undersöks de kunskaper som krävs för att lösa tre räkneuppgifter i Mattestegen B Höst/Vår Steg 5-8 (Backström och Rosenlund, 2003d). Undersökningen visar att läromedlet tar upp de kunskaper som eleverna behöver. Begreppen utvecklas i en logisk struktur, presenteras med hjälp av vardagsbegrepp, beskrivs i förhållande till andra begrepp och framställs med hjälp av lärarens engagemang och barnens kreativitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Progression
Läromedel
Lilla Mattestegen
Mattestegen
Problemlösning
Taluppfattning
Rumsuppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6937 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics