Den sista utvägen - Tretton skolledares syn på externa placeringar

DSpace Repository

Den sista utvägen - Tretton skolledares syn på externa placeringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Den sista utvägen - Tretton skolledares syn på externa placeringar
Author Andersson, Håkan ; Sellbjer, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Andersson, Håkan & Sellbjer, Andreas (2008). Den sista utvägen. Tretton skolledares syn på externa placeringar. (The last way out. Thirteen headmasters view on external placings). Skolutveckling och ledarskap, magisterkurs i specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete är att identifiera och beskriva de faktorer som ligger bakom en extern placering av elever, de mål skolledarna har med placeringen och hur återgången till hemskolan ser ut. Undersökningen är baserad på individuella intervjuer med tretton skolledare. Samtliga har erfarenheter av att placera elever externt. Skolledarna kommer från tre olika kommuner i södra Sverige och är verksamma från år 1 till år 9. Vi har genomfört alla intervjuer på skolledarnas egna skolor. Alla intervjuer är inspelade. Våra resultat visar att orsakerna till att placeringar görs externt är att hemskolan inte kan tillgodose de behov som eleven har. De elever som placeras beskrivs som explosiva, beteendesvårigheter, koncentrationssvårigheter. Skolledarna menar att det har vidtagits många åtgärder innan en placering blir aktuell. Hemskolan och de externa placeringarna arbetar tillsammans med att formulera målen. Den kritiska punkten för eleven är återgången till hemskolan. Skolledarna menar att det finns mycket att jobba med för att förbättra denna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject extern placering
skoldaghem
skolledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/7004 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics