Yrkeslärarrollens förändring i den nya lärlingsutbildningen

DSpace Repository

Yrkeslärarrollens förändring i den nya lärlingsutbildningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Yrkeslärarrollens förändring i den nya lärlingsutbildningen
Author Gunnarsdotter, Sofie ; Karlsson, Caroline
Date 2008
Swedish abstract
Gunnarsdotter, Sofie & Karlsson, Caroline (2008) Yrkeslärarrollen i förändring i den nya lärlingsutbildningen. (Changes in the Vocational Teacher´s Role in the New Educational Program for Apprentices). Skolutveckling och ledarskap, 90 hp, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Lärlingsutbildningens lärarrollsförändring är ett examensarbete och en C-uppsats på 15 Högskolepoäng på Lärarhögskolan i Malmö. Det som föranlett arbetet är våra funderingar kring hur lärarrollen förändras då den nya lärlingsutbildningen införs i gymnasieskolan hösten 2008. Uppsatsens syfte är att, undersöka hur den nya lärlingsutbildningen påverkar lärarrollen. Uppsatsen belyser följande huvudfråga: Hur förändras yrkeslärarrollen i den nya gymnasiala lärlingsutbildningen? Våra tre följdfrågor: Anser lärarna att lärarrollen har förändrats i den nya lärlingsutbildningen? Anser lärarna att de får den kompetensutveckling de behöver för att undervisa eleverna i en snabbt förändrad bransch? Anser lärarna att handledaren får tillräckligt med utbildning för att kunna motsvara en pedagog? Metoden som använts är en kvalitativ enkätundersökning. Undersökningen har gjorts på de modellskolor som har arbetet med lärlingsutbildningen under några år. Resultatet visar att arbetsmängden inte ökar nämnvärt, utan det snarare blivit en omstrukturering av arbetsuppgifterna. Lärarrollen övergår mer till en handledarroll, där läraren ska vägleda både eleven och handledaren på arbetsplatsen. Nyckelord: Yrkeslärarrollen, lärlingsutbildning, handledare, kompetensutveckling, lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Yrkeslärarrollen
Lärlingsutbildningen
Handledning
Kompetensutveckling
Lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7005 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics