Kulturbilden i läromedel i tyska för grundskolan

DSpace Repository

Kulturbilden i läromedel i tyska för grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kulturbilden i läromedel i tyska för grundskolan
Author Svensson, Jimmie
Date 2008
Swedish abstract
Kultur är ett komplext begrepp och i kursplanen för moderna språk för grundskolan preciseras inte vad som menas med kultur eller vilken eller vad för slags kultur det är som undervisningen ska förmedla. Den kulturbild som ges i läromedlen blir därför viktig. I denna uppsats undersöks vilken kulturbild som ges i tre läromedel i tyska för grundskolans år 9 och på vilket sätt kulturbilden skiljer sig åt mellan läromedlen samt hur denna kulturbild förhåller sig till kursplanerna. Med utgångspunkt i olika kulturbegrepp och kursplaner har språkdidaktikern Ulrika Tornberg formulerat tre kulturperspektiv: ett fullbordat faktum, en kompetens för framtiden och ett möte i öppet landskap. Utifrån de här kulturperspektiven tar jag fram en analysmodell för kategorisering av läromedlens texter och en för kategorisering av övningsuppgifter. Resultaten av kategoriseringarna presenteras i tabellform jämte omfattade kommentarer och exemplifieringar. Undersökningen visar att det föreligger stora skillnader mellan läromedlen, särskilt vad gäller texternas tematiska innehåll. Kulturperspektivet ett möte i öppet landskap har ett mer eller mindre starkt fäste i alla tre läromedlen men finns endast antytt i kursplanerna. Däremot är vissa aspekter av ett fullbordat faktum och en kompetens för framtiden, de kulturperspektiv som dominerar i kursplanerna, inte alls eller endast sparsamt representerade i läromedlen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject kultur
läromedelsanalys
tyska
Handle http://hdl.handle.net/2043/7007 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics