Handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete

DSpace Repository

Handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete
Author Svensson, Kerstin ; Johnsson, Eva ; Laanemets, Leili
Date 2008
Swedish abstract
Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. Det är ont om litteratur inom socialt arbete mellan å ena sidan vetenskapliga beskrivningar av det sociala arbetets grunder, förutsättningar och resultat, och å andra sidan praktikbaserade handböcker om olika former av praktiska handlingssätt. Boken Handlingsutrymme är tänkt att till en del fylla ut det tomrummet. Författarna talar inte om hur man ska och bör göra i det dagliga arbetet utan strävar efter att väcka tankar och reflektioner som bas för det sociala arbetets handlingar. Här visas på generella processer verksamma i allt praktiskt socialt arbete. Med hjälp av vetenskap och forskning vill författarna lyfta och medvetandegöra dessa processer utan att för den skull bli vare sig distanserande eller föreskrivande. Boken innehåller flera exempel hämtade från praktiskt socialt arbete. Handlingsutrymme är avsedd både för socionomutbildningen och för yrkesverksamma inom socialt arbete.
Publisher Natur & Kultur
ISBN 978-91-27-11517-0
Pages 258
Language swe (iso)
Subject socialt arbete
organisation
profession
kunskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work
Handle http://hdl.handle.net/2043/7043 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics