Motivation, kunskapssyn och ledarskap - en studie av fem svensklärares syn på motivation

DSpace Repository

Motivation, kunskapssyn och ledarskap - en studie av fem svensklärares syn på motivation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation, kunskapssyn och ledarskap - en studie av fem svensklärares syn på motivation
Author Adamson, Henrietta ; Håkansson, Louise
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att undersöka vilken syn fem gymnasielärare i svenska har på motivation och vad de gör för att skapa motivation hos sina elever. Detta ställs sedan i relation till ledarskap och kunskapssyn för att se om det finns ett samband mellan dessa och hur läraren motiverar eleven. Inledningsvis ger arbetet en översikt av tidigare forskning av motivation samt motivation i relation till kunskapssyn och ledarskap. Kvalitativa intervjuer användes för att uppnå syftet. Resultatet presenterar hur respondenterna anser att de motiverar sina elever. Samtliga nämner verklighetsförankring, intresse och relationsskapande. Resultatet tyder även på en relation mellan hur respondenten ser på motivation med dess kunskapssyn och ledarskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
Kunskapssyn
Ledarskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/7072 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics