Specialpedagogens uppfattning om den egna rollen i skolan

DSpace Repository

Specialpedagogens uppfattning om den egna rollen i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogens uppfattning om den egna rollen i skolan
Author Zarzuela Fernandez, Juan
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka och beskriva de uppfattningar ett urval av specialpedagoger har om sina arbetsuppgifter och om dessa stämmer överens med examensordningen för specialpedagoger. Med hjälp av en kvalitativ undersökning med en delvis strukturerad intervju har jag intervjuat fem specialpedagoger och en speciallärare om deras uppfattningar om deras yrkesverksamma roll som specialpedagog. Genom att behandla följande punkter: ”undervisning”, ”handledning”, ”utredning”, ”kartläggning”, ”skolutveckling” och ”forskning” ger studien en översiktlig bild av de berörda respondenternas uppfattning om den egna arbetssituationen. Frågan som fick sitt svar var: Motsvarar arbetssituationerna det som beskrivs i mål och riktlinjer i examensordningen för specialpedagoger? Sammanfattningsvis visar resultatet på att majoriteten av respondenter framhåller att de har en yrkesroll och arbetsuppgifter som är i överensstämmelse med de mål och riktlinjer som examensordningen beskriver. Men paradoxalt nog så efterfrågar respondenterna mer konsultativa arbetsuppgifter och möjligheter att utveckla lärandemiljöerna i vid mening.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Behov av särskilt stöd
specialpedagog
speciallärare
specialpedagogik
examensordning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7073 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics