Specialpedagogens uppfattning om den egna rollen i skolan

DSpace Repository

Specialpedagogens uppfattning om den egna rollen i skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Zarzuela Fernandez, Juan
dc.date.accessioned 2008-12-16T10:37:12Z
dc.date.available 2008-12-16T10:37:12Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7073
dc.description Syftet med detta arbete är att undersöka och beskriva de uppfattningar ett urval av specialpedagoger har om sina arbetsuppgifter och om dessa stämmer överens med examensordningen för specialpedagoger. Med hjälp av en kvalitativ undersökning med en delvis strukturerad intervju har jag intervjuat fem specialpedagoger och en speciallärare om deras uppfattningar om deras yrkesverksamma roll som specialpedagog. Genom att behandla följande punkter: ”undervisning”, ”handledning”, ”utredning”, ”kartläggning”, ”skolutveckling” och ”forskning” ger studien en översiktlig bild av de berörda respondenternas uppfattning om den egna arbetssituationen. Frågan som fick sitt svar var: Motsvarar arbetssituationerna det som beskrivs i mål och riktlinjer i examensordningen för specialpedagoger? Sammanfattningsvis visar resultatet på att majoriteten av respondenter framhåller att de har en yrkesroll och arbetsuppgifter som är i överensstämmelse med de mål och riktlinjer som examensordningen beskriver. Men paradoxalt nog så efterfrågar respondenterna mer konsultativa arbetsuppgifter och möjligheter att utveckla lärandemiljöerna i vid mening. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
dc.subject Behov av särskilt stöd en
dc.subject specialpedagog en
dc.subject speciallärare en
dc.subject specialpedagogik en
dc.subject examensordning en
dc.title Specialpedagogens uppfattning om den egna rollen i skolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics