Kunskapssynen i gymnasieskolans matematikundervisning

DSpace Repository

Kunskapssynen i gymnasieskolans matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kunskapssynen i gymnasieskolans matematikundervisning
Author Magnusson, Marie
Date 2008
Swedish abstract
Kunskapsbegreppet har länge varit uppe för diskussion, inte minst sedan den nuvarande läroplanen infördes i mitten på 90-talet. Det är intresset för hur matematisk kunskap kan uppfattas, för att sedan kunna undervisas och bedömas, som ligger till grund för arbetet. Genom kvalitativa intervjuer med sju undervisande lärare i Matematik A, och textstudier av styrdokumenten, har jag undersökt i vilken mån matematiklärares kunskapssyn överensstämmer med den syn styrdokumenten förmedlar. Studien har visat att matematikkunskaper främst innefattar förståelse och färdigheter. Styrdokumenten betonar förståelsen som menas nås med varierande och undersökande arbetsformer. Lärare lägger större vikt vid färdigheter som kräver strukturerade inlärningstillfällen. Avslutningsvis diskuteras huruvida skillnaderna kan minska om ett aktivt arbete med läroboken byts mot ett öppnare förhållningssätt till styrdokumenten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Gymnasiet
Kunskap
Kunskapssyn
Kvalitativ bedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7081 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics