Individanpassad läs- och skrivinlärning

DSpace Repository

Individanpassad läs- och skrivinlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individanpassad läs- och skrivinlärning
Author Johansson, Kerstin ; Bengtsson, Susanna
Date 2008
Swedish abstract
Vårt arbete handlar om individanpassad läs- och skrivinlärning. Vi har i denna studie gjort en kvalitativ undersökning som bygger på observationer och intervjuer som har genomförts i två olika skolor i södra Sverige, med olika geografisk och kulturell bakgrund. Materialet består av två intervjuer och drygt 20 timmars observationer. Våra resultat visar att lärarnas syn på begreppet individanpassad läs- och skrivinlärning handlar om att variera sin undervisning, att låta eleverna arbeta i sin egen takt och att låta eleverna välja utifrån exempelvis ett arbetsschema eller bokstavsschema. Lärarnas egen individanpassning i läs- och skrivinlärning visar på att de använder sig av olika strategier och metoder och enligt lärarna finns det inga större problem när det gäller att kunna individanpassa läs- och skrivinlärning om man fokuserar på undervisningen, men däremot kan andra saker som tidsbrist och stress sätta käppar i hjulen. Vår slutsats utifrån våra resultat är att det krävs en högre grad av individanpassad undervisning för att tillgodose varje elevs behov och man i större utsträckning bör ta tillvara elevernas egna intressen och erfarenheter. Vi har också kommit fram till att begreppet individanpassning måste diskuteras och problematiseras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject analytisk metod
avkodning
färdighetsträning
individanpassning
individualisering
läs- och skrivinlärning
läs- och skrivutveckling
syntetisk metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/7083 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics