Frihet och filosofi som handling

DSpace Repository

Frihet och filosofi som handling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Frihet och filosofi som handling
Author Halldenius, Lena
Editor Cronqvist, Marie
Date 2008
English abstract
In this essay I seek to find a balance between a respect for the enduring force of a philosophical idea and for the sensitivity to contextual understanding of what philosophical ideas are.
Swedish abstract
I denna essä söks, utifrån en diskussion om frihet som ett hållbart värde, balansen mellan en respekt för det beständiga och en förståelse för det kontextkänsliga. Hur ska en nutida läsare tolka exempelvis John Lockes eller John Stuart Mills frihetsbegrepp och kan vi egentligen tala om dem som med en samtida? Inga idéer är oberoende av tid och rum, men en djupare insikt i idéernas historiska förankringar gör det inte mindre angelägna i det filosofiska samtalet. Filosofiska idéer är varaktiga men vi känner dem till fullo först när vi betraktar dem i ljuset av det de är idéer om. Inför en filosofisk text bör vi alltså söka en förtrogenhet med det samtal i vilken texten är en replik, se texten som en handling filosofen utför. På så sätt kan hållbarheten springa ur det tidsbundna.
Publisher Makadam
Host/Issue Hållbara värden : åtta essäer om tingens ordning och idéers bärkraft
Series/Issue Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds årsbok;
ISSN 2000-1029
ISBN 978-91-7061-053-0
Language swe (iso)
Subject Frihet
Filosofi
Handling
Locke
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::Philosophy subjects::Practical philosophy
Handle http://hdl.handle.net/2043/7085 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics