Bedömningsmatriser och kamratbedömning i matematik: aktionsforskning i gymnasieskolan.

DSpace Repository

Bedömningsmatriser och kamratbedömning i matematik: aktionsforskning i gymnasieskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Bedömningsmatriser och kamratbedömning i matematik: aktionsforskning i gymnasieskolan.
Author Bengtsson, Anna-Stina
Date 2008
English abstract
For several years, I have felt displeased with the results of my teaching in the A-course in mathematics at upper secondary school. The acquaintance of rubrics was the impuls that made me try, together with my students, to develop a didactical contract with a component of formative assessment. In an action research project, I have reduced the amount af proficiency training and instead permitted the pupils during lessons to work with longer and more open tasks to be submitted. In this process rubrics and peer assessment are used. Questionnaires, observations and discussions show that the pupils find the rubrics useful for interpreting and judging quality of the submitted reports. Their attitudes towards peer assessment show more variation. A prerequisite condition for peer assessment to work is that it is a part of the planned lesson, that it is done together with the submitted task and that the pupils feel confident with each other.
Swedish abstract
Jag har i flera år känt mig missnöjd med resultaten av min undervisning på gymnasiets A-kurs i matematik. Mötet med bedömningsmatriser blev den impuls som på allvar fick mig att försöka, tillsammans med mina elever, skapa ett didaktiskt kontrakt med inslag av formativ bedömning. I ett aktionsforskningsprojekt har jag minskat andelen färdighetsträning och i stället låtit eleverna under lektionstid arbeta med lite större och öppnare inlämningsuppgifter med hjälp av bedömningsmatriser och kamratbedömning. Enkäter, observationer och samtal visr att eleverna anser att de har nytta av matriser både för att tolka uppgifterna och för att bedöma redovisningarnas kvalitet. Inställningen till kamratbedömning är mer varierande. En förutsättning för att den ska fungera är att den ingår i den planerade lektionsverksamheten, att den görs i direkt anslutning till inlämningsuppgiften och att eleverna inte känner sig alltför osäkra inför varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aktionsforskning
bedömningsmatriser
didaktiskt kontrakt
feedback
formativ bedömning
kamratbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7098 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics