I huvudet på en friskolelärare

DSpace Repository

I huvudet på en friskolelärare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I huvudet på en friskolelärare
Author Gerge, Susanne ; Lenander, Camilla
Date 2008
English abstract
The aim with our study is to create a deeper understanding of the private highschool teachers' own work situation by investigating which factors are needed for them to be satisfied at their places of work. Our main questions have been: How do the private highschool teachers value their competence and their possibilities to take part in the school activities? Which idea do they have about their work situation? How do they define their professional identity? Based on interviews we have found out that the teachers we have interviewed like working as teachers, have a high conception of their professionality and they feel involved in the decisionmaking at their places of work.
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att skapa en djupare förståelse för friskolelärarnas eget perspektiv på sin arbetssituation genom att undersöka vilka faktorer som gör att man trivs på sin arbetsplats. Våra huvudsakliga frågeställningar har varit: Hur ser friskolelärarna på sin kompetens och möjlighet att vara delaktig i verksamheten? Vilken uppfattning har friskolelärarna på sin arbetssituation? Hur definierar friskolelärarna sin läraridentitet? Genom djupintervjuer visar resultatet av vårt arbete att de lärare vi intervjuade är glada, har en hög uppfattning om sin ämneskompetens och trivs på sina arbetsplatser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject friskola
friskolelärare
individualism
modernistiskt- och postmodernistiskt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/7100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics