Narrativ Historia

DSpace Repository

Narrativ Historia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Narrativ Historia
Author Härwell, Magnus
Date 2008
English abstract
Berättande har en stor plats i mänskliga sammanhang och mycket tyder på att berättelsen i dagens samhälle står sig väl. Kan man använda berättande mer i skolundervisning? Detta är en undersökning av ämnet narrativ historia ur ett svenskt och skandinaviskt perspektiv under de senaste 30 åren. Syftet med uppsatsen är att presentera olika forskare och pedagogers syn på och motiv för bruket av berättelser i skolans historieundervisning. Narrativ historia utvecklas enkelt till ett ämne som spänner över flera vetenskapliga discipliner, och uppsatsen kommer att referera till både historiedidaktiker, psykologer och filosofer. Forskningen använder begrepp som historiemedvetande, narrativ kompetens och lärarroll. Undersökningen resulterar i en redogörelse av forskningsläget som visar att diskussionen har gått från fokus på historiemedvetande under 1980- och 1990-talet, mot ett fokus på elevaktivering på 2000-talet.
Swedish abstract
Narrative history has a long tradition in history teaching. But during the decades after the second world war, the attitude to storytelling has been seen with doubt and skepticism. There are many indications in Swedish society and media that the narrative story today stand strong. But is narrative history useful in everyday teaching? This essay is a study of narrative history in a Swedish and Scandinavian perspective the latest thirty years. This study will present different views and motives for the use of narrative history. Narrative method stretches over several disciplines and the essay will refer to both historians, philosophers and psychologist. The results of my survey indicates that focus has moved from focus on historical consciousness in the 1980- and 1990-ties, to a focus on student activation i todays discussion.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Narrativ
Historia
Berättande
Historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/7129 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics