Ålderns betydelse i arbetet som handledare på arbetsförmedlingen.

DSpace Repository

Ålderns betydelse i arbetet som handledare på arbetsförmedlingen.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ålderns betydelse i arbetet som handledare på arbetsförmedlingen.
Author Lindblom, Richard ; Kärner Håkansson, Terése
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning. Syftet med examensarbetet är att analysera huruvida ålder påverkar en handledares yrkesroll på arbetsförmedlingen enligt den arbetssökande. Vi vill även undersöka skillnader och likheter mellan en handledare vars ålder är upp till och med 35 år och handledare vars ålder är över 35 år i relation till deras yrke ur arbetssökandes perspektiv. Vi kommer att analysera skillnader och likheter utifrån en handledares ålder med hjälp av olika frågeställningar. Dessa frågeställningar är baserade på arbetsmarknad, arbetssätt, kunskap och kompetens och genus. Metoden som ligger till grund är en enkätundersökning som vi genomförde på två olika arbetsförmedlingar i södra Skåne. De resultat vi fick fram genom enkätundersökningen analyserades sedan utifrån ett antal teoretiska utgångspunkter som habitus, kompetens, historik och genus. Det framgick bland annat att de yngre arbetssökande föredrog en yngre handledare inom vissa frågor som översyn av arbetsmarknad och att samtliga arbetssökande föredrog en äldre handledare inom frågor som innefattar kompetens. Ett av resultaten var att de yngre kvinnorna mer frekvent än de övriga åldersgrupperna valde en yngre handledare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbetsmarknad
genus
habitus
kompetens
ålder
Handle http://hdl.handle.net/2043/7130 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics