Manliga brytare- en studie om sju killar som har gjort ett otraditionellt gymnasieval

DSpace Repository

Manliga brytare- en studie om sju killar som har gjort ett otraditionellt gymnasieval

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Manliga brytare- en studie om sju killar som har gjort ett otraditionellt gymnasieval
Author Jansson, Helen ; Sjöholm, Lina
Date 2008
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Den svenska gymnasieskolan är könssegregerad och det finns gymnasieprogram som domineras nästan helt av det ena eller det andra könet. Ändå finns de ungdomar som gör ett otraditionellt gymnasieval och söker ett gymnasieprogram där de kommer att vara i minoritet. Syftet med detta examensarbete är att studera hur killar som valt ett program som domineras av tjejer resonerar kring sitt val och de erfarenheter de gjort under sin studiegång. Området har undersökts genom kvalitativa samtalsintervjuer med sju stycken killar på Omvårdnadsprogrammet och Hantverksprogrammet, frisör. Dessa program är läsåret 2007/2008 två av de mest könssegregerade svenska gymnasieprogrammen. Genom intervjuerna har vi undersökt killarnas sociala bakgrund, vad de anger som orsaker till gymnasievalet, reaktioner från omgivningen, hur de uppfattar det att vara i minoritet och killarnas framtid. Resultatet av intervjustudien visade på variation hos killarna men vi fann också likheter. Flera olika faktorer spelade in vid killarnas val: intresse, tankar på det framtida yrket, praktisk utbildning och en passande personlighet, var alla viktiga områden. Även om killarna har diskuterat sitt val med personer i omgivningen har de valt utifrån sina egna tankar och känslor, de har gjort sitt val utifrån sig själva. Utifrån litteraturen vi har läst och genom att tolka vårt resultat tycker vi oss se att den nutida individualiseringen har påverkat våra respondenter. Individens frihet har ökat, och killarna verkar ha tagit vara på denna frihet. Detta förefaller hänga samman med det goda självförtroende vi upplever att respondenterna har, de har vågat gå mot strömmen och valt sin egen väg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject otraditionell
gymnasieval
manliga brytare
Handle http://hdl.handle.net/2043/7131 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics