Vem är tanten i sju bilderböcker av Elsa Beskow

DSpace Repository

Vem är tanten i sju bilderböcker av Elsa Beskow

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vem är tanten i sju bilderböcker av Elsa Beskow
Author Jönsson, Carita
Date 2008
English abstract
This work deals with how the aunt is presented in the text and in the illustration in seven picturebooks written by Elsa Beskow. The books where edited between 1918 and 1945. In these books you can find five different aunts in the text and they´re also illustrated. The meaning of this work is to answer how the aunt i discribed as a litterary person. I used the following questions to be able to answer that. How is she and what does she look like? What is she doing and where kan you find her? Which is her social background? How is the relationship towards children? The mhetods I used was studying the picturebooks frpm beginning to the end and when i found firsteditions these has been studied. The ikanotextmethod has been used which means that both text and pictures are counted in the analys. At first there is a presentation of the author Elsa Beskow. In the theory there is points as caracter, different aspekts om the picturebook and the word picturebook. The model of theory has been the intersektionell theory with parts as age, gender, sex, ethnicity and social background. The result is different types of aunts are identified. An aunt can be pf several kinds in the books of Elsa Beskow. From being maincaracther the aunt steps bakwards an lets the children play the mainroles in the picturebooks.Aunt Nanna who you can find in the last edited book of the examined seven books are supposed to be a real person in the contrary to the other aunts who are fairys.
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur tanten framställs I text och på bild i sju bilderböcker skrivna av Elsa Beskow. Böckerna är utgivna mellan 1918 och 1945. I böckerna figurerar fem olika tanter i texten och dessa finns också på bild. Syftet med arbetet är att kunna svara på hur tanten framställs som litterär gestalt. Jag har använt följande frågor för att kunna svara på detta. Hur är hon och hur ser hon ut? Vad gör hon och i vilken miljö finns hon? Vilken är hennes sociala bakgrund? Hur ser hennes relation ut till barn? De metoder som använts för att besvara frågeställningarna har varit att studera bilderböckerna från pärm till pärm och i de fall det funnits tillgång till förstautgåvor har dessa använts. Ikanotextmetoden har använts som innebär att både text och bild vägs in i analysen. Inledningsvis finns en presentation av författaren Elsa Beskow. De teoretiska utgångspunkterna har varit persongestaltning, olika gängse bilderboksperspektiv, genusstrukturer i bilderboken och själva begreppet bilderbok. Den teoretiska modell som tillämpats är intersektionell teoribildning med ståndpunkter kring ålder, genus, kön, etnicitet och social bakgrund. Resultatet pekar på att olika typer identifierats som benämnts tant. En tant kan således se olika ut i Elsa Beskows böcker. Från att ha varit huvudrollsinnehavare i böckerna tar de steget bakåt i bilderböckerna och barnen blir huvudrollsinnehavare. Tant Nanna, som finns med i den sist utgivna boken av de sju, ska föreställa en människa till skillnad från de andra tantgestalterna som är sagofigurer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elsa Beskow
litterär gestalt
tant
intersektionell teoribildning
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/7148 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics