Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken

DSpace Repository

Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Att framhäva val och hävda möjligheter. Det rationella som strategi för erkännande i lågstatusyrken
Author Flisbäck, Marita
Date 2008-12
Swedish abstract
Att framhålla sitt yrkesval som rationellt kan för den som är verksam inom ett lågstatusyrke vara ett sätt att undkomma lågt erkännande. I denna artikel undersöks hur några livsmedels- och lagerarbetare beskriver valet av arbetsuppgifter som medvetna livsprioriteringar. Konstruktionen av sig själv som aktör tolkas som en strategi för att undgå en offerroll. Kampen om erkännande förefaller ha en relationell aspekt genom att den egna arbetssituationen återkommande jämförs med villkoren för verksamma inom högstatusyrken.
Host/Issue Arbetsmarknad & arbetsliv;4
Volume 14
ISSN 1400-9692
Pages 16
Page 27-42
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7161 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics