Man kan ringa någon kompis och fråga lite om råd - om gymnasieelevers attityder till betygskriterierna

DSpace Repository

Man kan ringa någon kompis och fråga lite om råd - om gymnasieelevers attityder till betygskriterierna

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Man kan ringa någon kompis och fråga lite om råd - om gymnasieelevers attityder till betygskriterierna
Author Lagerroth, Mattias ; Mörking, Jonas
Date 2008
Swedish abstract
I denna uppsats har vi undersökt elevers attityder till betygskriterier på ett yrkesförberedande gymnasieprogram. Undersökningen har visat att det på skolan finns en form av elevkultur som gör att många inte utvecklar strategier för att nå de högre betygen. En av orsakerna är att betygskriterierna nästan enkom används summativt. Eleverna saknar förståelse av betygskriterierna vilket vi kopplat samman med Pierre Bourdieus sociologi, genom att se elevernas attityder som en kollision med det rådande skolsystemets institutionaliserade betygsramar. Eleverna har inte skapat allianser med betygssystemet. En del av lösningen på problemet har vi funnit i metoden att skriva tydliga kriteriebeskrivningar vilket medför en mer formativ användning av betygskriterierna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betygskriterier
strategier
elevkultur
Bourdieu
formativ
summativ
kriteriebeskrivningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/7163 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics