Biomedicinsk analytiker - en profession att vara stolt över

DSpace Repository

Biomedicinsk analytiker - en profession att vara stolt över

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Biomedicinsk analytiker - en profession att vara stolt över
Author Persson, Bodil ; Wilhelmsson, Margaretha
Date 2008
Swedish abstract
En mäktig Stockholmsapotekare uttalade kategoriskt i slutet av 1800-talet att “som laborant är kvinnan komplett omöjlig”. Men tänk så fel han hade. Vårt yrke växte fram och etablerades under denna tid. Vårt yrke har en mer än hundraårig tradition i vårt land. Yrket är förmodligen det enda kvinnodominerade tekniska yrket i Sverige som kan härledas till 1880-talets Sverige. Idag är endast cirka 5 % av yrkesutövarna män. Under årens lopp har yrket har haft olika titlar men det självständiga arbetet och det laboratoriemetodiska innehållet går som en röd tråd genom vår historia. Det finns förmodligen inget annat yrke inom sjukvården som är så betydelsefullt men så lite känt som biomedicinska analytikerns. Det finns många betydelsefulla yrken i sjukvården såsom läkare, sjuksköterska som däremot är kända för allmänheten och våra beslutsfattare. Det är ingen unik företeelse i Sverige att yrket är så lite känt, detta framhålls i andra länder såsom USA, Tyskland f ör att nämna några exempel. Biomedicinsk analytiker är ett yrke i ett ämnesområde där kunskapen växer i en explosionsartad fart. En biomedicinsk analytiker måste utbilda sig hela livet, yrket innebär ett livslångt lärande, man måste lära nytt och lära om för att kunna följa med i den snabba utvecklingen. Under alla år som biomedicinska analytiker arbetat vid laboratorierna, har de haft självständigt ansvar för metoderna och deras tillämpning. Det är en självklarhet för en biomedicinsk analytiker, att veta hur en undersökning skall tas om hand. Om inte, tar hon reda på och sätter sig in i den lämpliga metoden och metodiken. För att riktiga resultat skall ernås och därmed kunna lita till, förutsätts en stor noggrannhet och en kunskap om hur man skall gå till väga. Teoretiska och praktiska kunskaper blir för den biomedicinska analytikern en syntes. Hand och hjärna samarbetar. Vi vill med denna bok stärka och inspirera biomedicinska analytikerna i deras yrkesutövning och för vidare utveckling av professionen. Vi vill också visa på ett intressant, självständigt, betydelsefullt yrke för våra studenter. Vi ser boken som en lärobok i utbildningen till biomedicinska analytiker. Att kunna och känna till sin historia tycker vi är viktigt och som man säger ”Kan man inte sina rötter så har man inget på sina fötter”. Blicken bakåt ger fönstret mot framtiden. Vår legitimation är också en viktig milstolpe i vår professions utveckling. Som laboratoriemetodikens mästare är vi nu erkända av samhället som en viktig och betydelsefull grupp inom sjukvården, veterinärmedicinen, forskning, utveckling, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-03503-1
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/7166 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics