Lärarens outtalade retorik - Unspoken Rhetoric of the Teacher

DSpace Repository

Lärarens outtalade retorik - Unspoken Rhetoric of the Teacher

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarens outtalade retorik - Unspoken Rhetoric of the Teacher
Author Nilsson, Astrid
Date 2008
Swedish abstract
Undersökningens syfte är att studera hur historielärare på gymnasiet berättar om berättande. Studien grundar sig därför på intervjuer med gymnasielärare i historia. Intervjumaterialet kopplas sedan för det första till retoriska begrepp, för det andra till Thomas Ziehes pedagogiska teorier och för det tredje till Peter Gärdenfors bild av människan som mönsterskapare och meningssökare. Resultatet av undersökningen visar på att lärarna i sin undervisning använder retoriska grepp av olika slag. När de berättar om vad de gör, beskriver de det emellertid inte med retoriska termer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject berättande
gymnasiet
historia
retorik
Ziehe
Handle http://hdl.handle.net/2043/7188 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics