Varför misslyckades det?

DSpace Repository

Varför misslyckades det?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Varför misslyckades det?
Author Wedege, Tine
Date 2008
Swedish abstract
I den verksamhetsförlagda tiden i utbildningen, VFT, hamnade Anders och Mikkel i samma situation som andra lärarstuderande. Deras förställningar om en ny undervisning visade sig vara svår att realisera. Då de försökte med utforskande matematik upplevde de motstånd från både elever och lärare. I kritisk återblick på praktikperioden kom de fram till en teoretisk förståelse för svårigheterna.
Host/Issue Nämnaren;3
Volume 35
ISSN 0348-2723
Pages 5
Page 43-47
Language swe (iso)
Subject mathematics education
didactical contract
teacher education
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7214 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics