Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat, marknad och civilsamhälle : några iakttagelser

DSpace Repository

Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat, marknad och civilsamhälle : några iakttagelser

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Idrottsrörelsens utveckling i gränslandet mellan stat, marknad och civilsamhälle : några iakttagelser
Author Norberg, Johan R
Editor Beckman, Svante ; Månsson, Sten
Date 2008
Swedish abstract
I denna artikel diskuteras ett antal trender och utvecklingsprocesser i idrottsrörelsens relation till staten, marknaden och civilsamhället. Den övergripande frågan är om den frivilligt organi-serade idrotten har förutsättningar att förbli en av Sveriges största och mest vitala folkrörelser eller om den traditionella föreningsmodellen tvärtom nått sin kulmen.
Link http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:220710/... (external link to publication)
Publisher SWECULT
Host/Issue KulturSverige 2009. Problemanalys och statistik
ISBN 978-91-7393-750-4
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7229 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics