Inne och ute i Malmö : Studier av urbana förändringsprocesser

DSpace Repository

Inne och ute i Malmö : Studier av urbana förändringsprocesser

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book, editor
Title Inne och ute i Malmö : Studier av urbana förändringsprocesser
Editor Lisberg Jensen, Ebba ; Ouis, Pernilla
Date 2008
English abstract
This anthology is a result of current research on processes of change in an urban setting. During the last century, Malmö in Southern Sweden has changed from a port for agricultural trade and fishing, to a highly modern, heavy industrialised city, through a severe depression and into an expanding postdindustrial, international town. This rapid change has been a challenge in all the fields that are presented in the book: the identity of the city and its' citizens, the socioeconomic facts, as expressed within the work sector and the housing sector, the ecological effects of former and contemporary green areas, the actual movements and use patterns of citizens in their everyday life, and how the city reshapes its' self reflection on a globalised market. The chapters are written by researchers in the Urban Studies Researcher Network, based on Malmö University, though some colleagues work at Lund University.
Swedish abstract
Denna antologi är ett resultat av aktuell forskning kring urbana förändringsprocesser. Under det senaste århundradet har Malmö i södra Sverige gått från att ha varit en utskeppningshamn och marknad för jordbruksprodukter och fisk, till en modern, tungt industrialiserad stad, via en stor depression i slutet av 1900-talet till en idag globaliserad, internationell postindustriell stad. Denna snabba förändring, har utgjort en utmaning på alla de fält som presenteras i boken: stadens och dess invånares självbild, socioekonomiska förhållanden, såsom de kommer till uttryck inom arbetslivet och i bostadspolitiken, ekologiska effekter och förhållanden i före detta och nuvarande grönområden, rörelsemösnter och brukarmönster hos medborgarna och hur staden omskapar sin självbild på en globaliserad marknad. Boken är skriven av forskare som ingår i forskarnätverket Urbana studier som har sin bas på Malmö högskola, även om några medverkande arbetar på Lunds universitet.
Publisher Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Series/Issue MAPIUS;2
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-977233-2-9
Language swe (iso)
Subject urban studies
urban sociology
postindustrial
housing
housing
history
film
globalisation
school yards
recreation
urban ecology
innovation
utopia
civic boosterism
public entrepreneurship
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social anthropology/ethnography::Social anthropology
Handle http://hdl.handle.net/2043/7234 Permalink to this page
Purchase printed copy
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics