Biblioteket i samhället - en gränsöverskridande mötesplats?

DSpace Repository

Biblioteket i samhället - en gränsöverskridande mötesplats?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Biblioteket i samhället - en gränsöverskridande mötesplats?
Author Stigendal, Mikael
Date 2008
English abstract
Grunden för denna bok är djupintervjuer med anställda på bibliotek i Skåne där den första frågan som ställdes var "Kan folkbiblioteken betraktas som plats för möten mellan utanförskap och innanförskap?". I boken diskuteras bl.a. begreppen utanförskap och innanförskap kopplade till olika teorier. Den innehåller också tankar om att en opersonlig bokförmedling riskerar att höja barriärerna och om att frånvaron av en uttalad kunskapssyn på biblioteken också lämnar fältet friare för marknadskrafterna. Slutligen ges rekommendationer för hur biblioteken kan fylla ytterligare en samhällelig funktion som kompletterar den klassiska rollen av litteratur- och informationsförmedlare.
Swedish abstract
Att biblioteket fungerar som en mötesplats är ingen nyhet, men hur viktig är den? Vilken roll ska biblioteket spela i dagens samhälle? Kan man anse biblioteket vara gränsöverskridande och vad innebär det?
Publisher BTJ Förlag
ISBN 9789170186165
Language swe (iso)
Subject Biblioteken
Innanförskap
Utanförskap
Kunskapssyn
Integration
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7254 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789170186165 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics