"Jag har inte gjort läxan!" - lärares syn på läxor och de elever som inte brukar göra sina läxor

DSpace Repository

"Jag har inte gjort läxan!" - lärares syn på läxor och de elever som inte brukar göra sina läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag har inte gjort läxan!" - lärares syn på läxor och de elever som inte brukar göra sina läxor
Author Borgström, Mathias ; Fredriksson, Björn
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet har varit att belysa lärarnas syn på läxan samt deras syn på elever som inte gör sina läxor. Vi valde att göra detta via kvalitativa forskningsintervjuer och det resultat vi kom fram till var att lärarna hade mycket skiftande inställningar till läxor men att det är tidspress och behovet av att nivågruppera eleverna som är den bidragande orsaken till att man ger läxor, oavsett vilken inställning man har till dem. Detta gör att läxorna också blir avgörande för elevens utveckling och betyg. Elever som inte gör läxor får också en viss påverkan på lärarens syn på eleven och på lärarens undervisning. Läxor framträder som ett komplext och motsägelsefullt fenomen i lärarnas undervisning och det råder ofta en brist på konsekvens i synen på läxor, kunskap och betyg.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject läxa
läxor
arbetsmiljö
lärare
elever
Handle http://hdl.handle.net/2043/7296 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics