Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens

DSpace Repository

Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Eriksson Sjöö, Tina
dc.contributor.author Rubinstein Reich, Lena
dc.contributor.author Sild Lönroth, Carina
dc.date.accessioned 2009-01-12T10:57:14Z
dc.date.available 2009-01-12T10:57:14Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/7297
dc.description Projektets övergripande idé var att stödja studenters lärande genom att använda deras erfarenheter från förvärvsarbete eller föreningsverksamhet för att utveckla empatisk förmåga, perspektivtagande och värderingsförmåga. Avsikten var att bidra till utveckling mot professionell kompetens i lärar- och socionomutbildningarna. Projektet genomfördes i ett antal seminarier i socionom- respektive lärarutbildningen samt med en grupp högskolestudenter i Näktergalen mentorsverksamhet. Utgångspunkten för dessa seminarier var studenternas nedskrivna personliga berättelser från en situation/ett möte som väckt starka känslor positiva eller negativa. Berättelserna i jagform berättades, diskuterades och skrevs om från ett annat perspektiv – återberättades, bearbetades och kopplades till den kommande professionen. Den narrativa metoden och perspektivtagande visade sig betydelsefulla för att stärka studenters kompetenser inom området värderingsförmåga och förhållningssätt. en
dc.description.abstract Interpersonal competences, empathy, perspective taking and ability to make judgements are examples of important parts of teachers’ and social workers’ professional competences. The pedagogical idea of this project was to develop such competences using experiences students acquire outside ordinary higher education while working temporarily or being active in organizations like youth clubs, the scouts etc. Eight groups of students (from teacher education, social work education, and a mentoring program called Näktergalen) participated in the project, each with their own faculty leader. Students wrote and told a story deriving from a personal experience, rewrote and retold it from the perspective of another in the story, discussed together different perspectives and alternative outcomes, and also acted out the stories in forum plays. en
dc.format.extent 15
dc.language.iso swe en
dc.publisher Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning en
dc.subject Perspektivtagande en
dc.subject ARbetslivserfarenhet en
dc.subject Lärarutbildning en
dc.subject Socionomutbildning en
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en
dc.title Att använda erfarenheter utanför ordinarie utbildningskontext- Studentens utveckling mot professionell kompetens en
dc.type Report en
dc.identifier.paperprint 0 en
dc.contributor.department Malmö University. School of Teacher Education en_US
dc.contributor.department Malmö University. Society, culture and identity (SKI) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics