Andraspråksundervisning för döva och hörselskadade barn - läsning och skrivning i förskolan

DSpace Repository

Andraspråksundervisning för döva och hörselskadade barn - läsning och skrivning i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Andraspråksundervisning för döva och hörselskadade barn - läsning och skrivning i förskolan
Author Lundberg, Charlotte
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med min undersökning var att ta reda på hur pedagogerna i specialförskolan arbetar med förberedande läsning och skrivning för döva och hörselskadade barn. För att ta reda på detta har jag genomfört intervjuer med fem pedagoger som arbetar på specialförskolor och gjort en observation på en av förskolorna. I intervjuerna och under observationen fick jag ta del av flera olika arbetssätt som används. Dessa har jag sorterat in under två kategorier: språkmiljö och föräldrakontakt. De sätt att arbeta med tidig läsning och skrivning som jag har fått ta del av i denna undersökning stämmer väl överens med såväl forskning som läroplanens mål för förskolan. Bland annat används kontaktböcker som länk mellan föräldrar och förskolan vilket ger barnen möjlighet att i ett funktionellt sammanhang träna sina språkliga färdigheter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Teckenspråk
Läs- och skrivundervisning
Tvåspråkighet
Andraspråksundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7319 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics