Språkutvecklande miljöer. En studie av undervisning i grundskolans tidigare år

DSpace Repository

Språkutvecklande miljöer. En studie av undervisning i grundskolans tidigare år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande miljöer. En studie av undervisning i grundskolans tidigare år
Author Wollin, Annika ; Kjellman Svensson, Ann-Sofie
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagoger i grundskolan arbetar för att skapa olika lärandemiljöer med fokus på språkutveckling. Vi är även intresserade av att få veta vilka faktorer som påverkar pedagogerna i deras undervisning. I vår undersökning har vi intervjuat och observerat sex pedagoger på två olika skolor, Sydskolan och Nordskolan angående deras undervisning. Skolorna är olika varandra på så sätt att den ena har en majoritet av elever som har svenska som modersmål och den andra har en majoritet av elever som har svenska som andraspråk. De slutsatser vi kommit fram till är att samtliga pedagoger som deltagit i undersökningen arbetar enligt sin övertygelse om vad som är den bästa lärandemiljön för sina elever. Vi har sett spår av flerstämmiga klassrum, tematiskt arbete, det vidgade textbegreppet, erfarenhetspedagogisk samt atomistisk och holistisk kunskapssyn.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject språkutvecklande miljöer
lärande miljöer
svenska som andraspråk
Handle http://hdl.handle.net/2043/7320 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics