"... dom säger svenska tack" - Attityder till andra modersmål än svenska

DSpace Repository

"... dom säger svenska tack" - Attityder till andra modersmål än svenska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "... dom säger svenska tack" - Attityder till andra modersmål än svenska
Author Friis, Viveca ; Strömsten, Camilla
Date 2009
Swedish abstract
Vårt syfte med denna undersökning var att lyfta fram hur elever och lärare förhöll sig till användandet av andra modersmål än svenska i skolan och i vilka situationer eleverna uppmuntrades att tala sina respektive modersmål. I arbetet tänkte vi undersöka vad lärare ansåg om sambandet mellan modersmål och identitet. Detta fick vi svårighet att besvara då vi valde att inte fråga lärarna rakt ut om vad de ansåg om detta. Vi trodde att vi skulle kunna utläsa svaret i de övriga frågorna, vilket visade sig inte vara fallet. För att besvara undersökningens syfte och frågeställningar har vi genomfört enkätundersökning och intervjuer med både lärare och elever samt observationer. I arbetet kommer vi fram till att flertalet lärare och elever i vårt undersökningsområde anser att man endast skall tala svenska under skoltid. I de fall då någon lärare eller elev anser att det är acceptabelt att tala ett annat språk än svenska under skoltid, är när syftet är att hjälpa eller förklara. Vi kommer även fram till att eleverna inom vårt undersökningsområde sällan eller aldrig uppmuntras att tala sina respektive modersmål under skoltid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Andraspråk
Modersmål
Mångkulturell
Identitet
Språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/7321 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics