Arbeta efter Tragetons metod - eleverna tjänar ett helt år

DSpace Repository

Arbeta efter Tragetons metod - eleverna tjänar ett helt år

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbeta efter Tragetons metod - eleverna tjänar ett helt år
Author Jansson, Jenny ; Svensson, Emma
Date 2009
Swedish abstract
Vi har valt att granska Tragetons metod för skriv- och läslärande. Enligt Trageton (2005) har de senaste tjugo årens forskning pekat mot att skrivning är lättare än läsning. Detta är bakgrunden till att Trageton vände på ordföljden i uttrycket ”läs- och skrivinlärning” till skriv- och läslärande. Vi anser att det genom åren har skett en evolution i samhället där datorn mer och mer har fått en central roll och betydelse. Idag finns datorn i stort sett i alla hem, på alla arbetsplatser och över hela världen. Datorn är dagens samhälles kommunikationsmedel. I de skolor som arbetar med ”Att skriva sig till läsning” har datorn fått en central roll, de följer med andra ord samhällsutvecklingen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject IKT
Språkutveckling
Trageton
"Att skriva sig till läsning"
Handle http://hdl.handle.net/2043/7335 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics