Nordic Network of Research in Music Education

DSpace Repository

Nordic Network of Research in Music Education

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Nordic Network of Research in Music Education
Author Söderman, Johan
Date 2008
Swedish abstract
Avhandlingen baseras på fyra artiklar som behandlar hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier i både amatöristiska och professionella sammanhang. I fokus för framställningen är kvinnor och män i Sverige och USA. Syftet är att (i)synliggöra hiphopmusikers kreativa strategier, estetik, identitetskapande, traditionsbärande funktion, fostran och folkbildning för att därmed öka förståelsen för det informella lärandets mekanismer och (ii)att belysa några av hiphopkulturens många olika kontexter för att därmed lyfta fram olika aspekter av en global musikkultur. Teori och metodologi är inspirerad av diskursanalys, speciellt den diskursanalytiska ansatsen kritisk diskurspsykologi. Resultaten beskriver hiphopmusikerna som affärsmän, konstnärer, specialister, folkbildare, traditionsbärare, fostrare, jazzmusiker, predikanter. De respektive artiklarnas olika språkliga omforumleringar av hiphopmusikerna visar på den komplexitet som finns i hiphopmusikers verksamhet. I den fjärde artikeln framträder tre rappare som använder hiphop som medel för musikaliskt hantverk, pedagogik och aktivism. De framstår som exempel på vår tids folkbildare med kopplingar till en nordisk folkbildningstradition där bland annat folkbildningens dubbla funktion synliggörs, vilket kan ses som ett av avhandlingens resultat. Utifrån Bourdieus fältteori och den tidiga Frankfurtskolans diskussioner kring konstens och populärkulturens samhälleliga roll och funktion diskuteras och analyseras avhandlingens resultat.
Language swe (iso)
Subject folkbildning
kulturteori
Humanities/Social Sciences
Musikpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/7390 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics