Den tidiga läs- och skrivundervisningen

DSpace Repository

Den tidiga läs- och skrivundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den tidiga läs- och skrivundervisningen
Author Wihlborg, Therese ; Hansson, Susanne
Date 2009
Swedish abstract
Detta är ett examensarbete i lärarutbildningen i huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle. Ämnet är den tidiga läs- och skrivundervisningen i skolår ett. Vi har observerat tre lärare och vidare intervjuat dem. Syftet med vårt arbete var att undersöka läs- och skrivundervisningen i skolår 1. De perspektiv vi hade fokus på var språkmiljö, de medverkande pedagogernas syn på lärandet och metoderna de använde. Våra problemställningar var: Hur arbetar pedagogerna med den tidiga läs- och skrivundervisningen i skolår 1? Hur talar pedagogerna om sin undervisning och varför arbetar de som de gör? Vad betyder klassrumsmiljön för undervisningen? Vi redogjorde resultatet genom att presentera lärarna var för sig och dela upp denna redogörelse i två delar observation och intervju. Där kom det fram att lärarna arbetade enligt olika metoder som bokstavsträning, LTG och FonoMix.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läsning
helord
skrivning
ljudning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7405 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics